header-img

Cor Group lukuina

Cor Group -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 68,0 M€ ja liikevoitto 3,7 M€ ollen noin 5,5 %:ia liikevaihdosta. Cor Group -konsernin työntekijämäärä vuonna 2014 oli henkilötyövuosissa laskettuna 861 henkilöä.